Nopro barnehage

1. tegner opp hvor de skal sage

2. markus tegner opp hvor de skal sage

8.Kjetil og Thor Christian hammrer

9.10 Storm spikrer

9.Linus spikrer på båten

10,0 Frida sager

10,1 Thor Christian snekrer på båte

10,2 Theodor spikrer

10,3 Tone spikrer

10,4 Tone spikrer 1

10,5 Niri jobber med fuglehuset

10,6 Niri spikrer

3. Markus tegner opp hvor de skal sage

10,7 Henriette spikrer på huset

10,8 Ida jobber med fuglehuset

10,9 John Olav

11,0 Aasmund spikrer

11,1 pussing med sandpapir

11,1 snart ferdig med fuglehuset

12 pussing på skuta